Servimos a um Deus que abre as portas que ninguem consegue fechar. E fecha as portas que ninguem
consegue abrir!!!!Apocalipse capitulo 3